Baby en kind gebaren in de kinderopvang

Wist je dat.....

 • Babygebaren een methode is, waarbij je de gesproken taal ondersteunt met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal?
 • Een kind eerder het woord kan gebaren, dan het woord kan zeggen;
 • Doormiddel van gebaren, communicatiefrustratie voorkomen kan worden.

Waarom baby-en kind gebaren in de kinderopvang

Deze training helpt je te communiceren met een kind, als het praten (nog) niet lukt. Het communiceren met baby-en kind gebaren is een waardevolle manier, waarbij je de gesproken taal ondersteunt met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Baby-en kind gebaren zorgt voor een intensievere interactie met kinderen en verhoogt pedagogische kwaliteit op de groep. De motoriek van de handen van een kind zijn veel eerder goed ontwikkeld dan de spieren die de mond aansturen, dit maakt dat een kind zich wel kan uitdrukken door middel van het maken van een gebaar. Door het aanleren van simpele gebaren naast gesproken taal, geef je een kind de mogelijkheid om al op jonge leeftijd met de ander te communiceren.

Als pedagogisch professional leer je door middel van baby-en kind gebaren een kind beter begrijpen. Hierdoor kun je beter inspelen op de belevingswereld van het kind. Dit kan frustratie en stress voorkomen en versterkt de band tussen pedagogisch professional en kind. Daarnaast kan je met het kind over een grotere afstand communiceren, zonder dat er onnodig hard gepraat hoeft te worden. Baby-en kind gebaren werkt mee aan meer rust op de groep en onderlinge communicatie bij kinderen. 

De training

Tijdens de interactieve training baby-en kind gebaren leer je 80 gebaren. Maar ook leer je deze toe te passen in het dagelijks handelen en tijdens de activiteiten op de groep.

Wordt de training voor de gehele locatie gegeven dan leert de pedagogisch professional

 • Op interactieve manier 80 baby- en kind gebaren.
 • Hoe deze gebaren in te zetten tijdens dagelijks handelen en tijdens de activiteiten op de groep
 • Leer voorlezen met gebaren.
 • Ontvang als locatie na de training een informatie map met: 80 baby-en kind gebaren en verschillende opzeg versjes en liedjes.

 

Wil je meer weten over de training baby en kind gebaren in de kinderopvang neem vrijblijvend contact met ons op.

Workshop baby- en kind gebaren in de kinderopvang

Als workshop, tijdens bijvoorbeeld een inspiratie-dag, bieden wij een verkorte versie van de training aan.

Afhankelijk van de tijdsduur nemen wij de professional mee in:

 • Wat zijn baby en kind gebaren
 • Hoe zet je gebaren in op de groep
 • Wordt op speelse wijze 25 verschillende gebaren aangeleerd
 • Leren we een liedje met gebaren

 

Wil je meer weten over de workshop Baby en Kind gebaren in de kinderopvang, neem vrijblijvend contact met ons op.

             Opruimen

               Blij

                   Lief